Değerli Meslektaşlarımız,Sevgili Öğrenciler

Elinizde bulunan bu kitap Anadolu liselerinin 2. yabancı dil Almanca dersi 11. veya öğretmenin takdirine bağlı olarak 12. sınıfları için hazırlanmıştır. Kitabımızda hem öğrencilerimizin 9. ve 10 sınıfta yüzeysel olarak gördükleri dil bilgisi konularının detayları verilmiş hem de yeni dil bilgisi konuları işlenmiştir. Kitap Alltagsthemen- Texte und Dialoge isminden de anlaşılacağı üzere günlük hayattan bazı kesitleri içermekte ve bunlar bazen bir metin olarak bazen de bir diyalog olarak karşımıza çıkmakta. Kitabımızı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ortaöğretim Almanca Dersi (Hazırlık,9,10,11 ve 12. Sınıf) Öğretim Programları kitapçığındaki temalar, dil yeterlik düzeyleri, içerik önerilerine ilişkin açıklamalar ve Atatürk’le ilgili konuları dikkate alınarak hazırladık. Kitap 4 üniteden oluşmakta ve her ünitede 3 ayrı konu bulunmaktadır.
Ayrıca her konu 

A)  Metin veya Diyalog
B)  Metin üzerinde çalışmalar ve alıştırmalar
C)  Türkçe Açıklamalı Dilbilgisi
D)  Okuma ve Çeviri adını verdiğimiz dört ayrı
bölümden oluşmaktadır.
Bunlara ilave olarak kitabımızın arkasına detaylı bir şekilde karışık, düzensiz ve tarz fiillerden oluşan bir liste ilave ettik. Her üniteyi 16 ders saatinde işlemenizi kalan 2 saatinizi de yazılı yoklama yapacağınız, tatil olabilecek veya ortak sınavlara ayrılan günler olarak hesap etmenizi yıllık planı oluştururken  unlara dikkat etmenizi öneririz.

Her ünite sonunda sadece öğretmenlerimizin kullanabileceği ve istedikleri takdirde değiştirebilecekleri şekilde kullanmalarına imkan veren wörd dosyası olarak değerlendirme soruları hazırlamayı ve bunları internet ortamında öğretmenlerimize sunmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte alıştırmaların ve kitabın gerekli bazı bölümlerinin akıllı tahtaya uyumlu bellek içerisine yerleştirilmiş digital kısımlarını da sunmuş olacağız. Bakanlığımızın Almanca Ders kitaplarını yetiştirmemiş olması siz meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz sıkıntıya sokuyordu. Elinizdeki kitap sayesinde bu sıkıntınız bir nebze olsun azaltılmış olacak. Zaten bakanlık Talim terbiye kurulunun “22.09.2011 Tarih ve 6552 sayılı Ortaöğretim
programlarının uygulanması konulu genelgenin 6. maddesi Ders kitabı bulunmayan dersler için sınıflara/düzeylere göre ders kitabı hazırlanıncaya kadar zümre öğretmenleri tarafından ilgili dersin öğretim programlarının  kazanımlarına uygun öğretim materyalleri kullanılacaktır.’’ açıklamasıyla devlet kitabı olmayan hususlarda kaynak kitap olarak başkaca kitaplarının seçilebileceğini belirtiyor. Fiyat olarak ta çok uygun olan kitabımızın çalışmalarınıza katkı sağlaması en içten dileğimizdir. Gözden kaçan hususlarda  bizleri uyarmanızı rica eder sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz.
DaF Ekibi 

DaF Alltagsthemen kitabımızın dijitali yayınlandı!

Görmek için butonu tıklayınız...